O nas Kontakt
Loading images...
Serwery OLAP

Wielowymiarowy serwer OLAP – IBM DB2 OLAP

Serwer IBM DB2 OLAP jest produktem firmy IBM opartym na wielowymiarowym serwerze Essbase. Jest to wielowymiarowy serwer danych pozwalający na szybką i efektywna budowę i składowanie wielowymiarowych modeli danych (kostek danych). Agregacja danych na poziomie serwera zapewnia szybką odpowiedź na dowolne realizowane zapytanie. Możliwość elastycznej konfiguracji sposobów agregacji danych pozwala na dokładne sterowanie wydajnością realizowanego modelu. Możliwości przyrostowego ładowania i przeliczania danych pozwalają na zoptymalizowanie procesu konsolidacji wielowymiarowej bazy danych. Takie cechy serwera jak: wymiary atrybutowe – możliwość różnego spojrzenia na dane, wymiary o hierarchii niezrównoważonej, możliwość definiowania skomplikowanych metod agregacji – skrypty kalkulacyjne, ładowanie danych na różne poziomy agregacji umożliwiają dostosowanie realizowanego modelu wielowymiarowego do specyfiki danych w firmie. Wbudowane, liczne funkcje analityczne i statystyczne pozwalają na realizację skomplikowanych algorytmów agregacji danych. Serwer IBM DB2 OLAP posiada również możliwość stworzenia logicznej kostki danych, gdzie część informacji przechowywana jest w relacyjnej bazie danych. „Przejście” z wielowymiarowego modelu danych do danych składowanych w relacyjnej bazie danych jest niewidoczne z punktu widzenia użytkownika. Dane składowane w serwerze DB2 OLAP mogą być wykorzystywane przez oprogramowanie analityczne BusinessObjects, Seagate Info, a także oprogramowanie dostarczone przez innych producentów BI. W skład oprogramowania IBM DB2 OLAP wchodzi prosty program analityczny Spreadsheet Add-In pozwalający na wielowymiarową analizę danych w programie Microsoft Excel.

Cechy rozwiązań opartych na serwerze IBM DB2 OLAP w połączeniu z oprogramowaniem Business Objects:

 • Bardzo dobra współpraca i integracja z pakietem Business Objects.
 • Szybkość operacji odświeżania raportów w Business Objects.
 • W Business Objects widziana jest struktura danych (definicje wymiarów, atrybutów i faktów oraz hierarchie) zdefiniowana w DB2 OLAP Server, bez konieczności budowania „świata obiektów” dla połączeń z kostkami danych.
 • Możliwość wykorzystania w jednym raporcie BO zarówno danych wielowymiarowych pobranych z serwera OLAP, jak również danych pobranych z systemów transakcyjnych.

Serwer IBM Informix RedBrick

Serwer IBM Informix RedBrick jest relacyjnym serwerem baz danych dedykowanym do budowy hurtowni danych. Mechanizmy wykorzystywane w architekturze serwera uwzględniają specyfikę zapytań kierowanych do hurtowni danych. Serwer posiada możliwość przechowywania danych zagregowanych w sposób umożliwiający ich inteligentne wykorzystanie w czasie pobierania danych. Serwer sam przekierowuje zapytanie do tablic z agregatami w wypadku, gdy przyniesie to krótszy czas odpowiedzi na realizowane zapytanie. Zmiana danych podstawowych w trakcie procesu ładowania danych powoduje automatyczną zmianą danych zagregowanych. Zestaw programów monitorujących pozwala na określenie najczęściej realizowanych zapytań, oraz umożliwia wybór danych, które powinny być zagregowane. Dane składowane w serwerze IBM Informix RedBrick mogą być wykorzystane przez oprogramowanie BusinessObjects, a także inne oprogramowanie analityczne do budowy wielowymiarowego modelu danych.

Podstawowe cechy serwera IBM Informix RedBrick:

 • Zaawansowana technologia indeksowania.
 • Wspomaganie schematu „gwiazdy”.
 • Rozszerzenia biznesowe SQL.
 • Szybkie i efektywne ładowanie danych i szybki eksport danych.
 • Łatwa administracja.
 • Wysoka wydajność – szybkie wykonywanie skomplikowanych zapytań analitycznych.
 • Bardzo dobra skalowalność.
 • Niski koszt implementacji budowy hurtowni danych.

Więcej informacji:http://www.ibm.com/software/data/informix/redbrick/

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij