O nas Kontakt
Loading images...
IBM-Informix Red Brick Warehouse

Dzisiejsza ekonomia to dynamiczne środowisko, które zmusza każdą branżę do poszukiwania nowych dróg dla rozwoju swojego biznesu poprzez: lepsze zrozumienie potrzeb klienta, analiz zyskownych segmentów rynku, dostarczanie klientom podanych produktów, analizując efektywność realizacji celów biznesowych przez ich przedsiębiorstwa. IBM Informix Red Brick Decision Server jest serwerem dla aplikacji analitycznych, umożliwiających przedsiębiorstwom bardziej efektywne konkurowanie w internetowym świecie . Łatwa implementacja, niskie koszty administracji i wysoka wydajność Red Brick Decision Servera sprawiają, że większa liczba użytkowników analizuje większą liczbę danych i szybciej podejmuje właściwe decyzje. A przecież podejmowanie właściwych decyzji w celu osiągnięcia konkurencyjnej przewagi to istota „Business Intelligence”.

Red Brick Decision Server – spełnia potrzeby Państwa firmy. Baza Red Brick Decision Server jest powszechnie używana na całym świecie odpowiadając różnorodnym wyzwaniom analityki biznesowej:

 • W handlu detalicznym – analiza mieszana, analiza trendów wśród produktów, analiza rentowności produktu, analiza udziału w rynku i analiza skuteczności promocji.
 • W telekomunikacji – analiza używalności, analiza trendów wśród produktów, analiza rentowności produktu, skuteczność promocji, analiza klienta.
 • W opiece medycznej – analiza dostawców, analiza przedstawicieli, wykrywanie nieprawidłowości.
 • W sektorze finansowym – zarządzanie ryzykiem, analiza wykorzystania rachunków, analiza klienta/gospodarstw domowych i analiza promocji.

Wysoka wydajność dla szybszych, trafnych decyzji.

Niezwykła wydajność Red Brick Decision Server jest oparta na jego zdolności do efektywnego wykorzystania struktur baz danych w architekturze „gwiazdy” lub „płatka śniegu”, dostarczając rozwiązania szybkie, łatwe do implementacji i doskonałe dla szerokiej gamy aplikacji analitycznych. Rezultatem jest produkt, który umożliwia szybszą budowę rozwiązania, niższe koszty eksploatacji i wyższy zwrot z inwestycji (ROI) w porównaniu z innymi technologiami baz danych.

Zoptymalizowane wprowadzanie danych.

Rozwiązania dotyczące przechowywania danych mogą mieć złożony proces. Hurtownie danych mogły być zapełniane za pomocą danych z różnych źródeł, wliczając w to duże komputery, bazy danych OLTP, dane kupione, dane z Internetu i inne zewnętrzne źródła. Narzędzie do ładowania danych w Red Brick Decision Server, Table Management Utility (TMU), wykonuje konieczne zadania, aby zapewnić szybszą gotowość danych do zapytań. Umożliwia to wstawienie wierszy danych, sprawdzanie integralności konta korespondującego, aktualizację wszystkich istotnych indeksów i tworzenie agregatów – wszystko podczas jednego procesu ładowania. Wydajność ładowania obniża koszty sprzętu komputerowego i administracji oraz gwarantuje otrzymanie potrzebnych danych o każdym czasie. Parallel Table Management Utility (PTMU) wykonuje wszystkie funkcje TMU i wykorzystuje wieloprocesorową równoległość (od ang. SMP parallelism), znacznie przyspieszając czas załadowania danych, upewniając się, że dane są gotowe do użycia w razie potrzeby. PTMU używa wyrafinowanych algorytmów zoptymalizowanych pod kątem bardzo szybkiego ładowania danych do hurtowni, podczas którego sprawdzane są zależności referencyjne i budowany jest indeks.

Mniejsze potrzeby ładowania.

Query Priority Concurrency jest unikalnym mechanizmem przeznaczonym dla procesu wspierania decyzji tak aby zapytanie pozostawało nienaruszone podczas modyfikacji i załadowywania danych. Zamrożenie Rewizji Zapytań wpływa na mechanizm Query Priority Concurrency, redukując zakres wprowadzanych danych i zapewniając spójne dane dla wszystkich użytkowników przez cały dzień.

Łatwość obsługi

Red Brick Decision Server nie tylko wspiera podejmowanie szybkich decyzji, wpływa także na podstawową działalność firmy poprzez minimalizację kosztów administracyjnych. W porównaniu z tradycyjnymi bazami danych OLTP, klienci potrzebują mniejszej liczby administratorów. Red Brick Decision Server redukuje potrzebę kontroli i dostrajania systemu za pomocą kilku automatycznych technologii, takich jak:

 • RISQL rozszerzenia SQL umożliwiające użytkownikom łatwe formułowanie typowych zapytań biznesowych. RISQL posiada zaimplementowane nastpujące funkcje: rank, średnia ruchoma, suma ruchoma, kumulacja, analiza szczątkowa i określenie udziału w rynku. Powyższe funkcje zostały zaprojektowane pod kątem skomplikowanych zapytań typu analitycznego.
 • Równoległość na żądanie funkcja chroniąca przed nadmiernym zrównoleglaniem, pozwalająca na zminimalizowanie czasu potrzebnego na dostrojenie się do indywidualnego zapytania.
 • Dynamiczna Przyrostowa Optymalizacja umożliwia Red Brick Decision Server ponowną ocenę a dzięki niej – przystosowanie wykonywanych zapytań, zmniejszając czas ich przetwarzania, tak, aby odpowiedzi byly dostarczane szybciej.
 • SuperScan pozwala różnym użytkownikom korzystać z pojedynczego strumienia WE/WY (wejścia/wyjścia), zmniejszając obciążenie WE/WY, jednocześnie pozwalając, aby sprzęt komputerowy służył większej liczbie użytkowników.
 • Zarządzanie Danymi Cyklicznymi pozwala na łatwą obsługę baz zawierających dane okresowe. Jeśli hurtownia tematyczna zawiera dane z kolejnych okresów, to przy pomocy tego mechanizmu można w łatwy sposób zarządzać całymi cyklami (np. kasowanie danych z całego okresu). Wpływa to na optymalizację wydajności i obniżenie kosztów administracji.
 • IBM Informix Red Brick Decision Server Administrator jest to narzędzie graficzne oparte na systemie Windows, które zmniejsza koszty administracji.

Czym jest nowy Red Brick Decision Server 6.0?

Wersja 6.0 Red Brick Decision Server wprowadza kluczowe cechy, zapewniające łatwe wdrożenie, znikomą konserwację i wysoką wydajność. Nowe funkcje obejmują:

 • „Zamrożenie” danych: Funkcja pozwalająca użytkownikom na zachowanie zgodności danych w chwili wykonywania zapytania, podczas gdy do systemu są załadowywane nowe dane. Potrzebne dane są „zamrażane”, a pozostali użytkownicy widzą te same dane dla każdego zapytania, nawet w chwili gdy nowe informacje są załadowywane do systemu.
 • Sterownik JDBC Typu 4: Obsługa oprogramowania JDBC pozwala na bezpośredni dostęp do danych dla całej organizacji z poziomu przeglądarki internetowej, bez względu na używaną platformę. Dodatkowo, dzięki temu, firmy trudniące się sprzedażą informacji gospodarczych w łatwiejszy sposób mogą udostępniać aktualne dane klientom zewnętrznym.
 • Szybki eksport do pliku lub strumienia wyjściowego (ang. pipe): Red Brick Decision Server ułatwia szybki eksport wyników zapytań do plików, które mogą być później przeglądane lub załadowane do innej tabeli lub bazy danych.
 • Obsługa typów danych o zmiennych długościach: Red Brick Decision Server obsługuje ciągi znaków zmiennej długości. Ta nowa cecha znacząco redukuje przestrzeń dysków, jest podstawą dla technologii Web-link oraz przechowywania adresów internetowych, ułatwiając analizę danych.
 • ODBC: Rozszerzenia ODBC pozwalają Red Brick Decision Server na współpracę z Microsoft Plato i Microsoft DTS.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij