O nas Kontakt
Loading images...
Controlling

Moduł Controlling składa się z grupy programów odpowiedzialnych za zapewnienie kadrze kierowniczej szybkiego dostępu do aktualnych danych o przedsiębiorstwie celem wspomagania procesu podejmowania decyzji.

Przy pomocy tego modułu realizowana jest kontrola działalności obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa poprzez obliczanie wskaźników ekonomicznych. Możliwe jest uzyskanie dowolnych informacji zawartych w pozostałych modułach EuroSystemu. Konstrukcja modułu sprawia, że do uzyskania tej informacji potrzebna jest jedynie znajomość struktury bazy danych, co stanowi o jego znacznej elastyczności. Moduł zapewnia pełną spójność przechowywanych danych oraz automatyzację przetwarzania informacji.

Wprowadzono możliwość wstępnej agregacji danych i zapisu ich do prostszej struktury w celu dalszego wykorzystania w systemie. Tak zgrupowane dane przechowywane są jako dane statystyczne. Operacja ta umożliwia sprawniejsze pobierane danych, a tym samym znaczne odciążenie systemu. Istnieje możliwość grupowania danych statystycznych według następujących okresów: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, dekada, tydzień, dzień. Obliczone dane statystyczne mogą być wykorzystywane do tworzenia dalszych statystyk (zbiorów danych statystycznych). Przykładowo – raz wyliczona statystyka grupująca dane dla poszczególnych miesięcy, może posłużyć do łatwego utworzenia statystyki grupującej dane w okresach rocznym, półrocznym lub kwartalnym. Ponadto istnieją mechanizmy umożliwiające automatyczne przeliczanie okresów między sobą np.: dekady w miesiące, dni w miesiące itd. Proces zamiany danych operacyjnych w statystyczne może być realizowany automatycznie w określonych odstępach czasu (np. codziennie w godzinach nocnych tzn. w stanie najmniejszego obciążenia systemu). Dane statystyczne nie wymagające powtórnego przetworzenia (np. dla zamkniętych okresów księgowych) mogą być pominięte przy wyliczaniu statystyk, co znacznie przyspiesza przetwarzanie.

Istotną cechą modułu jest obsługa wprowadzania wartości planowanych wraz z obsługą weryfikacji uprawnień do tych wartości. Istnieje możliwość realizacji kilku wersji planów oraz nadawania uprawnień do korzystania z poszczególnych wersji. Uprawnienia te nadaje administrator systemu. Przechowywana jest również informacja na temat historii zmian danej wartości planowanej. Umożliwia to dokładną analizę procesu planowania. Wartości planowane mogą być następnie wykorzystywane przy tworzeniu zestawień porównawczych z wartościami rzeczywistymi.

Moduł dostarcza możliwość swobodnego definiowania przez użytkownika potrzebnych informacji pobieranych z systemu. Umożliwia elastyczne wskazanie zakresu i przedmiotu przedstawianych danych. Użytkownik ma ponadto możliwość wyboru formatu prezentacji danych, a w szczególności jest w stanie samemu projektować i tworzyć zestawienia oraz nadawać uprawnienia do korzystania z nich innym użytkownikom systemu. Dane pobrane do zestawienia mogą być następnie poddane procesowi automatycznego przetwarzania.

Istnieje możliwość tworzenia zestawień standardowych, w szczególności dotyczących informacji budżetowych oraz prognoz. Możliwe jest również planowanie rentowności dla poszczególnych kierunków sprzedaży, prowadzenia analizy płynności i aktywów przedsiębiorstwa.

Podstawowym środowiskiem do którego dostarczane są informacje jest Microsoft Excel rozszerzony o dodatkowe funkcje dotyczące controllingu. Menu narzędziowe oraz menu kontekstowe programu Excel zostało tak zmodyfikowane, aby wspierać pewne zadania związane z modułem Controlling. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie pełnej funkcjonalności środowiska Excel wraz z zasileniem go danymi pobranymi bezpośrednio z systemu. Dane mogą być prezentowane w układzie tabelarycznym i graficznym (dowolny rodzaj wykresu oraz układ tabeli). W szczególności istnieje możliwość wykorzystania wykresów programu MS Excel oraz modułu Microsoft Map do prezentacji danych geograficznych. Wartości planowane wprowadzane są bezpośrednio w arkuszu a przechowywane w zbiorach systemu. Zapis wartości do systemu jest realizowany bezpośrednio z arkusza MS Excel przy pomocy dodatkowego menu narzędziowego. Taki mechanizm zapewnia pełną spójność przechowywanych informacji i dostęp do nich z dowolnego komputera połączonego z bazą danych systemu.

Cechy modułu Controlling:

 • Możliwość zapewnienia kadrze kierowniczej dostępu do aktualnych informacji.
 • Prezentacja danych w Microsoft Excel.
 • Wprowadzanie informacji planowanych.
 • Możliwość nadawania uprawnień do wartości planowanych.
 • Możliwość śledzenia historii zmian wartości planowanych.
 • Tworzenie dowolnych budżetów.
 • Możliwość projektowania dowolnych zestawień wykorzystujących dane z systemu.
 • Zapewnienie spójności przechowywanych danych.
 • Możliwość wstępnego przetwarzania i agregacji danych.
 • Możliwość prezentacji danych w układzie tabelarycznym i graficznym.
 • Możliwość zapisu w arkuszu oraz wydrukowania dowolnego zestawu danych.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij