O nas Kontakt
Loading images...
Kadry

Moduł Kadry jest jednym z modułów zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego system zarządzania i usprawniającego pracę działów administracji przedsiębiorstwa. Wspiera prowadzenie działalności kadrowej oraz wspomaga kształtowanie efektywnej polityki kadrowej.

System umożliwia zarejestrowanie podstawowych informacji związanych z zatrudnieniem, zachowując chronologię zmian. Pierwszą funkcją, którą można wykonać jest przyjęcie do pracy. Umożliwia rejestrację umów i angaży pracy określających warunki zatrudnienia. Umowy wygasają po zakończeniu okresu obowiązywania lub można je rozwiązać programem. Dokument rozwiązania umowy określa warunki wypowiedzenia, okres i sposób rozliczenia urlopu. Jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia, pracownik zostanie przywrócony do pracy to można usunąć rozwiązanie umowy.

Moduł dostarcza dokładnych danych osobowych o wszystkich pracownikach, danych o przebiegu pracy każdego pracownika łącznie z czasem pracy i czasem przerw, wraz z powodami nieobecności. Umożliwia kontrolę wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych od pracy. Dostarcza informacji o zatrudnieniu poza zakładem uwzględniając okresy zatrudnienia składkowe i nie-składkowe oraz okresy zatrudnienia na stanowiskach na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach. Udostępnia informacje i przygotowuje wymagane przez prawo dokumenty.

W module istnieje możliwość definiowania miejsc pracy. Wprowadza ona kody i symbolikę stanowisk pracy, którymi będzie można się posługiwać w opisie przebiegu zatrudnienia pracowników. Umożliwia również przypisanie podstawowych parametrów charakteryzujących stanowiska pracy wymaganych w dokumentach i systemie płacowym. Każde miejsce pracy wyróżnione w wykazie pracy w warunkach szczególnych lub w klasyfikacji rodzajowej stanowisk jest zarejestrowane oddzielnie z innym kodem i symbolem.

Umożliwia rejestrację informacji o ukończonych kursach, szkoleniach oraz kwalifikacji pracowników. Dane te mogą być przydatne w określeniu kwalifikacji pracownika do pracy na danym stanowisku. W przypadku kursów opłacanych przez zakład można przechowywać dane o kosztach poniesionych na kształcenie pracownika.

Główne funkcje programu przetwarzają informacje dotyczące :

 • danych personalnych pracowników;
 • przebiegu pracy zawodowej;
 • miejsca pracy;
 • wykształcenia i nabytych kwalifikacji;
 • absencji;
 • stanu zdrowia;
 • umów o pracę i angaży;
 • danych kadrowo-płacowych.

Moduł generuje następujące dokumenty :

 • informacje z kartotek personalnych;
 • listy pracownicze;
 • zaświadczenia o zatrudnieniu;
 • świadectwo pracy;
 • karty ewidencji czasu pracy i absencji;
 • dokumenty dla potrzeb transakcji wejściowych:
  • zawarcie umowy o pracę;
  • przeszeregowanie;
  • regulacja płacowa;
  • zwolnienie.

Dostarcza danych o zatrudnieniu niezbędnych do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracowników. Umożliwia wprowadzenie i obsługę opisu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

Moduł zapewnia możliwość przesyłania informacji do poszczególnych dokumentów zgłoszeniowych do programu Płatnik Dostarcza informacji o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych pracownika.

Dostęp do danych może być chroniony na poziomie programu i rekordów wyróżnionych kodem jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, prawa te nadaje administrator systemu. Programy są zabezpieczone przed próbą wprowadzenia niespójnych danych, w polach kluczowych dostępne są na życzenie wszystkie kody. Programy generują komunikaty i ostrzeżenia informujące obsługę o stanach krytycznych i zabronionych. Lista dostępnych klawiszy i opis realizowanych przez nie funkcji interaktywnie wyświetlana jest w górnej informacyjnej części formatki.

Cechy modułu kadry:

 • Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Realizacja operacji przyjęcia nowego pracownika.
 • Ewidencja informacji o pracownikach.
 • Generowanie dokumentów kadrowych.
 • Możliwość rejestracji i wyliczania staży pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie.
 • Ewidencja wszystkich nieobecności.
 • Możliwość prowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych od pracy.
 • Realizacji operacji związanych ze zwolnieniem pracownika .
 • Ewidencja kwalifikacji pracowników.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik.
 • Możliwość uzyskania obszernych zestawień dotyczących informacji o pracownikach.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Pozostając, akceptujesz ich używanie. więcej informacji

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Jest to mechanizm powszechnie znany i stosowany w celu zapewnienia wygody przeglądania stron www. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Każde ciasteczko ma określony swój czas życia. Po tym okresie jest automatycznie usuwane z przeglądarki. Informacje prywatne, takie jak parametry logowania, czy aktywność sesjii zazwyczaj mają krótki czas życia - od kilku do kilkunastu minut. Inne mniej istotne dane są zazwyczaj przechowywane przez kilka dni.

W każdej przeglądarce internetowej domyślną opcją jest używanie ciasteczek. W dowolnym momencie osoba używająca przeglądarki może przejrzeć zawartość swoich ciasteczek (cookies) i jeśli zdecyduje, usunąć je. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Zamknij