O nas Kontakt
Loading images...
Należności

Moduł Należności wspomaga wystawianie i obsługę faktur, rachunków uproszczonych związanych z operacjami klientów. Pozwala na zwiększenie produktywności poprzez szybką, efektywną i dokładną obsługę należności od klientów. Daje możliwość pełnego dostępu do informacji o kliencie podczas wprowadzania transakcji.

System menu i pomocy pozwala na zredukowanie czasu nauki obsługi oraz szybkie przetwarzanie dużych ilości dokumentów. Jeśli użytkownik wypełniający fakturę czy rachunek jest niepewny co do wartości, jaką powinien wprowadzić w danym polu, to może wybrać ją z listy aktualnie dostępnych. Możliwość wyboru z listy przyspiesza wprowadzanie np. długich nazw firm. Niektóre pola mogą być wypełniane automatycznie przez program zdefiniowanymi wcześniej wartościami po akceptacji pola bez jego ręcznego wypełnienia. Istnieje możliwość przeglądania wypełnianych pól oraz zmiany wprowadzanych wartości. Wszelkiego typu pola zawierające podsumowania są wyliczane i wypełniane automatycznie. Można zachować raz wprowadzony typ faktury do późniejszego wykorzystania.

Wprowadzane wartości są sprawdzane przez program. W przypadku stwierdzenia błędu (np. nieistniejącego konta) program sygnalizuje go i oczekuje podania poprawnej danej. Przy wypełnianiu dokumentu dla określonego klienta można uzyskać o nim szczegółowe dane – przeglądnąć jego całkowitą działalność, otwarte pozycje, konkretną fakturę oraz zapłatę wystawioną za daną fakturę. Zaksięgowane faktury dla klientów automatycznie zapisywane są w rejestrze VAT sprzedaży.

Użytkownik ma możliwość automatycznego wystawiania upomnień dla klienta od przeterminowanych faktur z różnymi tekstami. Definiowane są typy upomnień i teksty upomnień oraz ich powiązanie. Dla danego typu upomnienia możliwe jest zdeklarowanie czterech poziomów z różnymi tekstami. Poziom upomnienia pamiętany jest przy każdej fakturze. Pierwszym etapem jest wydrukowanie listy kontrolnej faktur przeterminowanych z podaną ilością dni po terminie płatności i saldem faktury dla każdego klienta. Po zaakceptowaniu listy upomnień tworzone są dokumenty upomnień zgodnie z aktualnym poziomem upomnienia. Informacyjnie podane mogą być kwoty obliczonych odsetek.

W module uwzględniono wygodne narzędzie do generowania dokumentów not odsetkowych. Wybierane są faktury zapłacone w całości po terminie. Dla faktur płaconych częściami wykazane są częściowe kwoty zapłaty z datami zapłaty. Przed wydrukowaniem dokumentów not odsetkowych dostępne są one do przeglądania i zmiany.

Moduł Należności umożliwia powiązania z pozostałymi modułami EuroSystemu. Wszystkie księgowania dokonywane w tym module równocześnie aktualizują księgę finansową w module Finanse/Księgowość. Zapłaty za faktury wprowadzane podczas obsługi wyciągów bankowych lub raportów kasowych automatycznie aktualizują saldo klienta. Faktury sprzedaży księgowane w module Zbyt powiększają należności klientów i są dostępne w przeglądaniu i na raportach tego modułu.

Raporty generowane przez system umożliwiają pełny przegląd działalności dotyczącej obsługi należności od klientów. Mówią one kto wystawił dany dokument i kiedy, pokazują konta z nim związane. Dodatkowo system numeruje wystawiane faktury i dokumenty wpłat. Użytkownik może zdefiniować okres, dla którego raporty mają być wykonywane. Dostępne są zestawienia działalności klientów według kont należności, kodów klientów, walut czy miast, zestawienia otwartych pozycji, wydruki rozliczeń należności, potwierdzeń sald, a także szereg analiz takich jak zestawienia przeterminowanych faktur, czy analiza czasowa należności.

Na koniec roku możliwe jest generowanie dokumentów różnic kursowych z kursem wymiany na ostatni dzień roku, dla wszystkich otwartych pozycji w walutach. W nowym roku automatycznie dokonuje się przywrócenie poprzednich kursów wymiany przed dokonaniem zapłat. Istnieje bezpośredni dostęp do numerów faktur, dokumentów zapłat, dat i innych szczegółów, pomagających odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości klientów. Można utworzyć plik z notatkami dla danego klienta i wpisywać do niego szczegóły dotyczące kontaktu z nim.

Moduł może być przystosowany do konkretnych potrzeb użytkownika związanych z obsługą należności od klientów.

Cechy modułu Należności

 • Obsługa faktur o różnych terminach płatności oraz dokumentów korygujących.
 • Wydruk dokumentów faktur VAT i rachunków uproszczonych.
 • Dostępność podpowiedzi dla użytkownika dotyczących wszystkich symboli.
 • Możliwość zapamiętania i zarządzania dokumentami powtarzalnymi.
 • Moduł posiada rozbudowany system upomnień.
 • Automatyczne generowanie not odsetkowych.
 • Możliwość automatycznego przejmowania dokumentów sprzedaży z modułu Zbyt.
 • Możliwe jest tworzenie obszernych raportów dotyczących działalności klientów oraz zestawień analiz.
 • Możliwość bieżącego przeglądania otwartych pozycji należności
 • Automatyczne księgowanie należności przekazywane do modułu F-K.
 • Automatyczne tworzenie zestawień VAT.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij