O nas Kontakt
Loading images...
Płatności

Płatności to moduł EuroSystemu odpowiedzialny za kontrolę zobowiązań wobec dostawców. Użytkowanie tego programu gwarantuje terminowe i właściwe rozliczanie faktur. Możliwe jest tu rejestrowanie faktur, przygotowanie zapłat i generowanie poleceń przelewu dla dostawców. Wszystkie kody dostawców, sposoby i terminy płatności, kody walut, numery kont księgowych i inne informacje dostępne są na życzenie. Wybranie właściwego kodu z listy podpowiedzi jest dużym ułatwieniem dla użytkownika.

Przy wprowadzaniu faktury od dostawcy automatycznie wyświetlane jest okienko ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Grupy kont księgowych (definiowane przez użytkownika) znacznie przyspieszają operację zapisu faktury. Na podstawie danych automatycznie obliczana jest wartość faktury, podatek i termin płatności, a dla faktur walutowych również wartość faktury w walucie własnej. Istnieje możliwość zapamiętania faktury w celu ponownego użycia jej w przyszłości. Nie ma zatem potrzeby ciągłego wprowadzania podobnych dokumentów.

Wprowadzone faktury zakupów mogą być zapisywane są w rejestrze kancelarii z datą i godziną rejestrowania oraz z loginem osoby rejestrującej. Odnotowywane w rejestrze jest przekazywanie faktur do działów branżowych, a następnie do księgowości. Faktury z kancelarii można przekazywać bezpośrednio do działu księgowości. Przekazywanie dokumentów rejestrowane jest za pomocą czytników kart magnetycznych lub wpisaniem kodu osoby uprawnionej.

Faktury walutowe wprowadzone są w danej walucie z odpowiednim kursem i są automatycznie przeliczane na walutę własną podczas księgowania dokumentów. Raporty dostarczają informacji o działalności, otwartych pozycjach i zaległościach w walutach dokumentów oraz po przeliczeniu.

Przy wprowadzaniu zapłat dla danego dostawcy zostają wyświetlone wszystkie jego faktury i użytkownik decyduje o wyborze kolejności zapłat . Zapłaty za daną fakturę mogą być całkowite lub częściowe. Dla zapłat płatnych przelewem drukowane są dokumenty poleceń przelewu. Na podstawie należnych płatności możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów zapłat. Dokumenty te generowane są dla wymaganych dat płatności, bez konieczności przeglądania wszystkich zobowiązań. Użytkownik na bieżąco może uzyskać informacje o saldzie kont dostawców. Istnieje możliwość elektronicznego przesyłania informacji o poleceniach przelewów do programów komunikacyjnych banków Użytkownika.

Zaksięgowane zapłaty aktualizują salda pozycji otwartych dla każdego z dostawców. Zapłaty są księgowane na konto pośrednie powiązane z danym kontem bankowym. Dopiero podczas wprowadzania wyciągu bankowego wykonywane jest potwierdzenie dokonanych przelewów, a następnie przeksięgowanie z kont pośrednich na konto bankowe. Umożliwia to uzyskanie informacji o faktycznie zrealizowanych przelewach. Niezrealizowane zapłaty można unieważnić przywracając otwarte pozycje dostawców.

Przyjęto następującą zasadę: użytkownik decyduje kiedy księgować wprowadzone transakcje, oznacza to możliwość wprowadzania informacji bez natychmiastowego księgowania. Zaksięgowane faktury od dostawców automatycznie zapisywane są w rejestrze VAT zakupów do właściwego okresu podatkowego.

Moduł ten zawiera wbudowaną kartotekę dostawców. Dopuszczalne jest zanotowanie symboli kont księgowych: płatności, przedpłat, bankowego, kod podatku, kodu warunku zapłaty oraz nazw i numerów kont rachunków bankowych, co ułatwia wprowadzenie dokumentów. Wprowadzone tutaj numery kont księgowych i kody wyświetlane będą przy wprowadzanych dokumentach jako wartości proponowane. Użytkownik będzie miał możliwość ich zmiany.

Moduł zawiera szereg raportów i analiz o działalności i zobowiązaniach wobec dostawców. Do standardowych raportów można by zaliczyć:

 • zestawienia działalności dostawców;
 • zestawienia otwartych pozycji;
 • wydruk sald i obrotów dostawców;
 • wydruk potwierdzeń sald;
 • wydruki przeterminowanych płatności;
 • czasowa analiza płatności.

Moduł Płatności powiązany jest z pozostałymi modułami EuroSystemu. Wszystkie księgowania dokonywane w tym module równocześnie aktualizują księgę finansową w module Finanse/Ksiegowość. Możliwe jest dokonywanie łączenie faktur zakupów z dokumentami przejęć do magazynu – PZ z modułu Zakupy oraz automatycznym księgowaniem tych połączeń.

Relacyjna baza danych pozwala na łatwe zadawanie warunków przeglądania dokumentów. Można podać wielkości większe lub mniejsze od wskazanej wartości, przedział dat lub grupę dostawców.

Moduł Płatności został zaprojektowany tak, aby umożliwić jego pełną modyfikowalność. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa istnieje łatwa możliwość wprowadzania zmian i rozbudowywania programu w celu jego pełnego dostosowania do stawianych wymagań.

Cechy modułu Płatności:

 • Ewidencja faktur VAT i rachunków uproszczonych oraz korekt do nich.
 • Możliwość prowadzenia kancelarii przedsiębiorstwa w zakresie ewidencjonowania dokumentów zakupów i przekazywania ich.
 • Możliwość zapamiętania i zarządzania dokumentami powtarzalnymi.
 • Pełna obsługa zapłat.
 • Na podstawie należnych zapłat możliwość automatycznego generowania dokumentów zapłaty.
 • Możliwość wydrukowania dokumentów poleceń przelewów.
 • Dopuszczalne jest unieważnianie zaksięgowanych zapłat.
 • Możliwość elektronicznego przesyłania informacji o poleceniach przelewówdo banków.
 • Możliwe jest tworzenie obszernych raportów dotyczących działalności dostawców i zobowiązań wobec nich.
 • Możliwość bieżącego przeglądania otwartych pozycji zobowiązań.
 • Automatyczne księgowanie zobowiązań oraz przekazywane do modułu F-K.
 • Automatyczne tworzenie zestawień VAT.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Pozostając, akceptujesz ich używanie. więcej informacji

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Jest to mechanizm powszechnie znany i stosowany w celu zapewnienia wygody przeglądania stron www. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Każde ciasteczko ma określony swój czas życia. Po tym okresie jest automatycznie usuwane z przeglądarki. Informacje prywatne, takie jak parametry logowania, czy aktywność sesjii zazwyczaj mają krótki czas życia - od kilku do kilkunastu minut. Inne mniej istotne dane są zazwyczaj przechowywane przez kilka dni.

W każdej przeglądarce internetowej domyślną opcją jest używanie ciasteczek. W dowolnym momencie osoba używająca przeglądarki może przejrzeć zawartość swoich ciasteczek (cookies) i jeśli zdecyduje, usunąć je. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Zamknij