O nas Kontakt
Loading images...
Zakupy

oduł Zakupy został stworzony z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań stawianych podczas procesu dokonywania zakupów. Pozwala on na łatwe i szybkie tworzenie zleceń, a następnie śledzenie ich realizacji. Podobnie jak Gospodarka Materiałowa jest w pełni zintegrowany z całym systemem co oznacza że wprowadzając dokument korzysta się z istniejącej, aktualnej kartoteki materiałów, a po zaksięgowaniu dokument jest widziany w księgowości.

Obieg dokumentów w module Zakupy jest następujący:

 • zapotrzebowanie
 • zlecenie zakupu
 • PZ

Każdy z dokumentów wynika z poprzedniego, tak aby nie trzeba było powtarzać wpisywania informacji do systemu. Do każdego etapu zakupów są stworzone wydruki pozwalające śledzić przebieg zaopatrzenia i ich kontrolę.

Pierwszym etapem zakupów jest ich planowanie, co w EuroSystemie można zrealizować za pomocą zapotrzebowania. W tym celu dokument taki został udostępniony dla każdej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Każdy z użytkowników systemu może wpisać własne zapotrzebowanie na materiały i artykuły potrzebne do pracy (system automatycznie dopisuje osobę, dział, magazyn, wymagany czas dostawy), które następnie trafia do działu zaopatrzenia. Tworząc zapotrzebowanie użytkownik jest wspierany przez system, który podpowiada od jakiego dostawcy i za jaką cenę był kupowany ostatnio dany artykuł. Jeśli określone zapotrzebowanie lub pozycja zapotrzebowania zostanie zatwierdzona przez osobę do tego upoważnioną, na ich podstawie generowane są zlecenia zakupu dla dostawców. W przypadku istnienia wielu zapotrzebowań skierowanych do jednego dostawcy są one łączone w jedno zlecenie i odwrotnie – jeśli pozycje na jednym zapotrzebowaniu są adresowane do różnych dostawców system automatycznie tworzy odrębne zlecenia zakupu. Istnieje możliwość umieszczania dowolnych notatek (uwag) w zleceniach zakupu, zapotrzebowaniach i u dostawców na poziomie całego dokumentu lub jego pozycji. Służy to między innymi wskazaniu przez osobę tworzącą zapotrzebowanie konkretnego dostawcy czy też marki artykułu, który ma być zamówiony przez dział zaopatrzenia. Notatki są drukowane na dokumentach.

Moduł posiada także funkcję automatycznego tworzenia zapotrzebowań generowanych na podstawie danych statystycznych o ilości minimalnej i maksymalnej danego artykułu oraz czasu ostatniej dostawy i wyliczonego średniego czasu realizacji zlecenia. W dowolnym momencie można ją uruchomić co spowoduje przeglądnięcie wszystkich kartotek i wygenerowanie gotowych dokumentów do dalszej obsługi.

Drugim etapem jest obsługa zleceń zakupu. Można ją zrealizować automatycznie – używając do tego gotowych zapotrzebowań, lub też wpisując niezależne zlecenia ręcznie. Wpisane i wydrukowane zlecenie zakupu jest gotowe do realizacji po podpisaniu przez osoby odpowiedzialne. Od tego momentu zlecenie jest ‘zamrożone’ i można obserwować stan jego realizacji, tj. za pomocą wydruku lub na ekranie terminala. Realizacja polega na przyjęciu a stan poprzez dokument PZ artykułów ze zlecenia, co jest automatycznie odnotowywane w odnośnym zleceniu.

Moduł ten zawiera wbudowaną kartotekę dostawców. Dopuszczalne jest zanotowanie dowolnej ilości adresów dostawy. Każda taka lokalizacja może mieć swoje własne instrukcje dotyczące płatności oraz zlecenia wysyłki. Dodatkowo istnieje możliwość przechowywania katalogu ofert cenowych dostawców co ułatwia podjęcie decyzji przy wyborze towaru.

Wielokrotnie zdarza się, że dostarczony towar różni się ilością i ceną od zamówionego. Dzięki wbudowanym możliwościom modułu Zakupów można porównać dostawę z wystawionym wcześniej zleceniem. Użytkownik decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu dostawy. Księgowana jest zawsze ilość towaru przyjęta do magazynu. Stworzona została pełna dowolność w definiowaniu używanych typów towarów. Mogą być to towary magazynowe lub zaopatrzeniowe, zakupy inwestycyjne lub jakiekolwiek inne wymagane w przedsiębiorstwie. W przypadku zakupu towaru od danego dostawcy po raz pierwszy program umożliwia jego dopisanie do katalogu dostawcy, co ułatwia dalszą współpracę.

W module Zakupy dokonuje się również rejestracji towaru w systemie poprzez dokument PZ. Po wpisaniu dokumentu na podstawie wystawionego wcześniej zlecenia zakupu (z podaniem artykułów i ilości ręcznie w przypadku niepełnej realizacji lub automatycznie) oraz zaksięgowaniu tego dokumentu towar trafia na stan magazynu oraz na odpowiednie konta w księgowości, które mogą być konfigurowane w zależności od dostawców, magazynu itp. Zlecenie istnieje w systemie jako otwarte do wyczerpania artykułów w odpowiedniej ilości.

Istniejące raporty pozwalają na wydruk:

 • zapotrzebowań;
 • zleceń według ich numerów i kupujących;
 • zleceń według kodów dostawców;
 • towarów otrzymanych według kont;
 • księgi zakupów;
 • działalności dostawców;
 • zaksięgowanych dokumentów PZ;

Cechy modułu zakupy:

 • Moduł zapewnia obsługę zakupów od wprowadzenia zapotrzebowania do zatwierdzenia dokumentu PZ.
 • Możliwość automatycznego tworzenia zapotrzebowania dla zamówień z modułu ZBYT.
 • Automatyczna zamiana zatwierdzonych zapotrzebowań na zlecenia zakupu.
 • Automatyczna generowanie zapotrzebowań na podstawie danych w kartotece.
 • Nieograniczona liczba otwartych zleceń zakupu.
 • Drukowanie dokumentów magazynowych (PZ) ze wskazaniem magazynu.
 • Możliwość sporządzenia raportów o zleceniach w wielu przekrojach.
 • Informacje dotyczące zakupów są automatycznie księgowane oraz przekazywane do modułu F-K.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij