O nas Kontakt
Loading images...
Zbyt

Zbyt jest systemem wspomagającym działalność handlową i marketingową przedsiębiorstwa. Moduł ten dostarcza szereg funkcji do szybkiej i skutecznej obsługi klientów oraz zawiera mechanizmy do wielowymiarowej analizy sprzedaży i rynków zbytu. Bezpośrednio wpływające dane i analizy wykonywane w trybie on-line pozwalają na natychmiastową reakcję na potrzeby rynku i mogą wpływać na kierunki działalności handlowej przedsiębiorstwa. W zakresie marketingu system wspomaga podstawowe działania związane z przygotowaniem, organizacją i obsługą wydarzeń marketingowych, takich jak:

 • sponsoring
 • propozycje i akcje reklamowe
 • kontakty z klientami

Moduł może być skonfigurowany adekwatnie do sposobu prowadzonej działalności handlowej przedsiębiorstwa. System umożliwia pełną obsługę klientów, począwszy od gromadzenia danych o klientach z ich klasyfikacją na rynki zbytu i rejony geograficzne, poprzez rejestrację zamówień i wystawianie faktur sprzedaży, a skończywszy na wystawieniu dokumentów spedycyjnych i celnych. W zależności od trybu sprzedaży pewne etapy mogą być pominięte. Przykładowo tak się dzieje w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności spedycyjnej. Wtedy kompletacja i załadunek wysyłki oraz monitorowanie dostaw są automatycznie pominięte, a po zarejestrowaniu zamówienia mogą być wystawione dokumenty WZ i faktura.

Użytkownik sam decyduje o typie wprowadzanego zamówienia, co ma bezpośredni wpływ na jego dalszy obieg w systemie, gdyż inaczej jest obsługiwana typowa sprzedaż niż sprzedaż faktoringowa. Ma to decydujący wpływ na generowane z zamówienia dokumenty, takie jak faktury, darowizny lub wydania na cele reklamowe. Program obsługi zamówień analizuje każde zdarzenie sprzedaży monitorując poszczególne jego pozycję indywidualnie.

Pozycje zamówienia przechodzą kolejno przez wszystkie dopuszczalne stany w procesie realizacji danego typu zamówienia.

System obsługuje sprzedaż eksportową towarów emitując wielojęzyczne i specyficzne dla niej dokumenty. W tym typie sprzedaży w pełni obsługiwane jest wielowalutowe fakturowanie.

W systemie dopuszczalne jest używanie własnych kodów towarów jak i wykorzystanie symboli towarów klientów. W przypadku wprowadzenia kodu towaru klienta system automatycznie wyszukuje i zapisuje właściwy własny kod. Istnieje możliwość drukowania na dokumentach wybranych kodów towarów (własnych lub klienta).

Zamówienia automatycznie rezerwują towar w danym magazynie, jeżeli istnieje wolny stan. Zapobiega to próbie sprzedaży tego samego towaru różnym klientom. W przypadku braku towaru w magazynie dopuszczalne jest przyjmowanie zamówień do późniejszej realizacji. Przed przyjęciem zamówienia dokonywana jest kontrola kredytowa klienta.

Moduł umożliwia prowadzenie unikalnych schematów obliczania cen dla każdej kategorii wśród pozycji towarowych. Dodatkowo każdy schemat może być zależny od upływu czasu (np. obowiązywać tylko przez pierwsze trzy dni każdego miesiąca). Istnieje możliwość stosowania odrębnych cen sprzedaży i udzielania dowolnych rabatów dla każdego klienta. Dopuszczalne jest definiowanie kilku poziomów rabatów. Tworzony rabat może być obliczany procentowo lub wartościowo.

Moduł dostarcza szybką i wiarygodną informację do analizy sprzedaży oraz dane w zakresie sprzedaży bezpłatnej, w podziale na darowizny, reklamę i zużycie wewnętrzne. Obszerne raporty generowane przez system umożliwiają pełny i wielowymiarowy przegląd informacji o zamówieniach klientów i ich realizacji w podziale na różne klasy i grupy. Użytkownik może sam zdefiniować okres i grupy dokonywanych analiz.

Moduł zbytu współpracuje z innymi produktami wchodzącymi w skład EuroSystemu (Gospodarka materiałowa, FK, Należności) i może być dowolnie rozbudowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami i w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Zaksięgowane faktury automatycznie zapisywane są w rejestrze VAT sprzedaży i są dostępne w module Należności, gdzie powiększają należności klientów.

Cechy modułu Zbyt:

 • Możliwość śledzenia cyklu zlecenia poprzez ich stan i status.
 • Możliwość definiowania dowolnej ilości zestawów towarów.
 • Zapewnia notowanie zleceń kontraktowych i powtarzalnych.
 • Możliwość tworzenia ofert dla klientów.
 • Automatyczne tworzenie nowych zleceń dla zleceń powtarzalnych i kontraktowych.
 • Automatyczne obliczanie podatków.
 • Każdy z klientów może posiadać dowolną ilość adresów wysyłki.
 • Zlecenia powtarzalne mogą być zabronione dla określonych miejsc wysyłki.
 • Możliwość notowania instrukcji wysyłki dla każdego klienta.
 • Możliwość wystawiania faktur i rachunków uproszczonych bezpośrednio na podstawie zamówień.
 • Obsługa sprzedaży eksportowej.
 • Możliwość stosowania odrębnych cen sprzedaży i udzielania dowolnych rabatów dla każdego klienta.
 • Ilości fakturowane mogą być zmieniane w stosunku do zamówień.
 • Automatyczne księgowanie i przekazywanie do modułu F-K i do modułu Należności (faktury).

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij