O nas Kontakt
Loading images...
Moduły produkcyjne

Podstawowym dokumentem modułów produkcyjnych jest zlecenie wewnętrzne zwane dalej zleceniem produkcyjnym. Zlecenia produkcyjne generowane są przez system ze zleceń sprzedaży wprowadzanych w module zbyt. Zlecenia mogą one być kolejkowane i grupowane w jedno zlecenie produkcyjne. W przypadku produkcji ciągłej generowane są zlecenia produkcyjne z przeznaczeniem na magazyn. Kolejkowaniem zleceń i przepuszczaniem ich dalej do produkcji zajmuje się moduł planowania potrzeb materiałowych, który odpowiedzialny jest za optymalne gospodarowanie zasobami materiałowymi. Na zamawiany produkt istnieje odpowiednia receptura, przygotowana wcześniej przez program PRO-Edit stanowiącym część modułu technicznego przygotowania produkcji. Na podstawie tejże receptury, każde zlecenie produkcyjne jest rozkładane na elementy składowe będące surowcami lub półproduktami. Dla półproduktów generowane są osobne zlecenia produkcyjne, a proces rozkładu na elementy składowe przebiega dalej, aż zlecenia będą składały się tylko z samych surowców. Moduł planowania materiałowego(MRP) zapewnia rezerwacje materiałów w magazynie w zależności od terminu wydania. MRP automatycznie grupuje zlecenia sprzedaży dla wszystkich produktów względem daty dostawy i generuje na nie zapotrzebowanie. W przypadku, gdy zlecenie sprzedaży dotyczy produkowanego towaru, generowane jest zapotrzebowanie produkcyjne, a następnie na jego podstawie zlecenie produkcyjne.

Na podstawie przygotowanej konstrukcji lub receptury w module technicznego przygotowania produkcji (TPP), każde zlecenie produkcyjne jest rozkładane na elementy składowe. Moduł produkcyjny zarezerwuje w magazynie zaplanowane do produkcji materiały, jeśli będą spełnione odpowiednie warunki (termin rezerwacji, stan minimalny). Zlecenia produkcyjne zostaną pogrupowane i dla nich będą wygenerowane zapotrzebowani, a następnie z nich zlecenia zakupu. Podczas generowania istotne są dwa parametry: horyzont czasowy i minimalna partia zakupowanego towaru. Algorytm zarządzania zapasami magazynowymi minimalizuje koszty składowania, optymalizuje zakupy, efektywnie obsługuje zlecenia sprzedaży i zapotrzebowania produkcyjne.

Moduł planowania zdolności produkcyjnych tworzy plany pracy z rozdziałem na odpowiednie stanowiska i określa termin ich realizacji, uwzględniając jednocześnie kolejność wykonywania tych czynności. Moduł ten generuje raporty obciążenia stanowisk pracy i wpływa na termin ukończenia zleceń produkcyjnych. Na podstawie obciążeń poszczególnych stanowisk, system proponuje najbliższy możliwy termin wykonania zlecenia produkcyjnego, które z braku zdolności produkcyjnych nie może być wykonane w przydzielonym terminie.

Moduł sterowania działalnością produkcyjną jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia produkcyjnego. Moduł obsługuje proces produkcyjny zlecenia uwzględniając m.in. zmianę komponentów, zmianę terminu wykonania wykonania zlecenia oraz obsługe nieprzewidzianych sytuacji w procesie produkcyjnym.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij