O nas Kontakt
Loading images...
Moduły produkcyjne

Podstawowym dokumentem modułów produkcyjnych jest zlecenie wewnętrzne zwane dalej zleceniem produkcyjnym. Zlecenia produkcyjne generowane są przez system ze zleceń sprzedaży wprowadzanych w module zbyt. Zlecenia mogą one być kolejkowane i grupowane w jedno zlecenie produkcyjne. W przypadku produkcji ciągłej generowane są zlecenia produkcyjne z przeznaczeniem na magazyn. Kolejkowaniem zleceń i przepuszczaniem ich dalej do produkcji zajmuje się moduł planowania potrzeb materiałowych, który odpowiedzialny jest za optymalne gospodarowanie zasobami materiałowymi. Na zamawiany produkt istnieje odpowiednia receptura, przygotowana wcześniej przez program PRO-Edit stanowiącym część modułu technicznego przygotowania produkcji. Na podstawie tejże receptury, każde zlecenie produkcyjne jest rozkładane na elementy składowe będące surowcami lub półproduktami. Dla półproduktów generowane są osobne zlecenia produkcyjne, a proces rozkładu na elementy składowe przebiega dalej, aż zlecenia będą składały się tylko z samych surowców. Moduł planowania materiałowego(MRP) zapewnia rezerwacje materiałów w magazynie w zależności od terminu wydania. MRP automatycznie grupuje zlecenia sprzedaży dla wszystkich produktów względem daty dostawy i generuje na nie zapotrzebowanie. W przypadku, gdy zlecenie sprzedaży dotyczy produkowanego towaru, generowane jest zapotrzebowanie produkcyjne, a następnie na jego podstawie zlecenie produkcyjne.

Na podstawie przygotowanej konstrukcji lub receptury w module technicznego przygotowania produkcji (TPP), każde zlecenie produkcyjne jest rozkładane na elementy składowe. Moduł produkcyjny zarezerwuje w magazynie zaplanowane do produkcji materiały, jeśli będą spełnione odpowiednie warunki (termin rezerwacji, stan minimalny). Zlecenia produkcyjne zostaną pogrupowane i dla nich będą wygenerowane zapotrzebowani, a następnie z nich zlecenia zakupu. Podczas generowania istotne są dwa parametry: horyzont czasowy i minimalna partia zakupowanego towaru. Algorytm zarządzania zapasami magazynowymi minimalizuje koszty składowania, optymalizuje zakupy, efektywnie obsługuje zlecenia sprzedaży i zapotrzebowania produkcyjne.

Moduł planowania zdolności produkcyjnych tworzy plany pracy z rozdziałem na odpowiednie stanowiska i określa termin ich realizacji, uwzględniając jednocześnie kolejność wykonywania tych czynności. Moduł ten generuje raporty obciążenia stanowisk pracy i wpływa na termin ukończenia zleceń produkcyjnych. Na podstawie obciążeń poszczególnych stanowisk, system proponuje najbliższy możliwy termin wykonania zlecenia produkcyjnego, które z braku zdolności produkcyjnych nie może być wykonane w przydzielonym terminie.

Moduł sterowania działalnością produkcyjną jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia produkcyjnego. Moduł obsługuje proces produkcyjny zlecenia uwzględniając m.in. zmianę komponentów, zmianę terminu wykonania wykonania zlecenia oraz obsługe nieprzewidzianych sytuacji w procesie produkcyjnym.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Pozostając, akceptujesz ich używanie. więcej informacji

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Jest to mechanizm powszechnie znany i stosowany w celu zapewnienia wygody przeglądania stron www. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Każde ciasteczko ma określony swój czas życia. Po tym okresie jest automatycznie usuwane z przeglądarki. Informacje prywatne, takie jak parametry logowania, czy aktywność sesjii zazwyczaj mają krótki czas życia - od kilku do kilkunastu minut. Inne mniej istotne dane są zazwyczaj przechowywane przez kilka dni.

W każdej przeglądarce internetowej domyślną opcją jest używanie ciasteczek. W dowolnym momencie osoba używająca przeglądarki może przejrzeć zawartość swoich ciasteczek (cookies) i jeśli zdecyduje, usunąć je. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Zamknij