O nas Kontakt
Loading images...
Moduł SDP

Zanim zlecenia trafią do produkcji są one dodatkowo kolejkowane. Zlecenia przechowywane w kolejce mogą być dodatkowo poddane procesowi scalania w przypadku, gdy znajdą się w niej co najmniej dwa zlecenia na ten sam produkt końcowy. Ponadto są one przetwarzane przez proces linearyzacji, którego zadaniem jest scalenie surowców zlecenia głównego ze wszystkimi surowcami półproduktów. W wyniku takiego przetworzenia powstaje jedno zlecenie główne, którego składnikami są surowce w odpowiednich proporcjach.

Zlecenia produkcyjne są automatycznie segmentowane. Proces segmentowania polega na odpowiednim przypisaniu surowców do odpowiednich maszyn lub działów produkcyjnych, tak aby można było optymalnie i efektywnie je wykorzystać. W procesie segmentacji (blokowania) wykorzystano odpowiednie algorytmy optymalizacji. Aby proces ten mógł być przeprowadzony istnieją odpowiednie tablice, które definiują powiązania pomiędzy dostępnymi surowcami a maszynami (jeden surowiec może być wykorzystany na wielu maszynach lub wcale) oraz parametry tych maszyn takie jak np. czułość wag itp.

Zlecenia po segmentowaniu poddawane są dalej procesowi planowania materiałowego, które może wpłynąć na końcowy termin wykonania zlecenia. Jeśli w magazynach brakuje jakiegoś surowca na określony dzień, to termin ukończenia zlecenia może zostać przesunięty.

W celu zrealizowania zlecenia produkcyjnego, musi być ono wcześniej rozdzielone na odpowiednie czynności wykonywane na stanowiskach pracy. Moduł planowania zdolności produkcyjnych tworzy plany pracy z rozdziałem na odpowiednie stanowiska i określa termin ich realizacji, uwzględniając jednocześnie kolejność wykonywania tych czynności. Termin ukończenia zlecenia produkcyjnego może ulec dalszemu opóźnieniu, jeśli stanowiska pracy są tak bardzo obciążone, że nie można go wykonać w zaplanowanym terminie. Zlecenia zaplanowane są drukowane a następnie mogą być realizowane. Zanim zlecenie będzie produkowane może być poddane dodatkowym czynnościom, takim jak:

  • scalanie;
  • tworzeniu specjalnych półproduktów z tych surowców, które nie mogą być jednocześnie produkowane ze względów technologicznych;
  • zamianie surowców na ich odpowiedniki zastępcze;
  • zmianie terminu realizacji;
  • zwiększeniu wielkości zlecenia;
  • zwiększeniu ilości surowców ze względu na straty powstałe w procesie technologicznym.

Zlecenia na dowolnym etapie planowania lub wykonania otrzymują odpowiednie statusy. Dodatkowo inne wartości statusów są przypisywane poszczególnym komponentom, jak również podzleceniom.

Często w procesie produkcji mogą wystąpić przypadki nieprzewidywalne, (np. rozlanie ważonej substancji, nadwaga czy też niedowaga), które muszą być obsłużone przez odpowiedzialną osobę dla której stworzony jest odpowiedni program.do obsługi sytuacji awaryjnych.

Podczas produkcji mogą zaistnieć różne przypadki, na które system powinien odpowiednio reagować. Zaliczyć do nich można sytuację wcześniejszego zakończenia zlecenia, przerwania produkcji zlecenia i jej wznowienie, wystartowanie zlecenia na nowo, scalenie z innym zleceniem, usunięcie zlecenia, przeplanowanie i wyplanowanie, ponowną segmentację, zmianę terminu i zmianę ilości zlecenia. Do wykonania tych czynności operator może posłużyć się stosownym programem.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij