O nas Kontakt
Loading images...
ProInfo-Excel

Microsoft Excel jest używany w większości przedsiębiorstw do sporządzania różnego rodzaju zestawień. Wiele oferowanych na rynku rozwiązań umożliwia automatyczne pobieranie danych do Excel’a z baz danych, jednakże w formacie narzuconym przez te rozwiązania, bez możliwości bezpośredniego wpływu na układ i format przesyłanych danych.

ProInfo-Excel umożliwia użytkownikowi dowolne zaprojektowanie sparametryzowanego wzorcowego arkusza kalkulacyjnego. Zaprojektowany arkusz może być przechowywany w bazie danych, z której zostanie pobrany przez użytkownika w chwili opracowywania przez niego raportu końcowego. Raport ten będzie zbudowany w oparciu o tak przygotowany wzorzec. Arkusze takie mogą być uniwersalne dzięki możliwości określenia podczas pobierania danych warunków ich selekcji, np. miesiąca, wydziałów przedsiębiorstwa itp.

Aplikacja ProInfo-Excel składa się z dwóch części o nazwach Architekt i Asystent , które są przeznaczone dla analityka tworzącego składniki i użytkownika końcowego projektującego arkusz dla własnych potrzeb lub dedykowanej grupy użytkowników.

Architekt służy do definicji składników, czyli obiektów reprezentujących zagadnienie biznesowe. Architekt umożliwia łatwe i szybkie definiowanie składników, czyli formuł i definicji, które określają rodzaj danych i sposób ich pobrania z bazy danych Informix. Wraz z definicjami określa się reguły pobierania i zapisu danych oraz prawa dostępu do nich. W oparciu o dane znajdujące się w bazie danych można zdefiniować składniki opisujące dowolne zagadnienie biznesowe. Na szczególną uwagę zasługują składniki planowane, które umożliwiają zapis wartości komórek Excel’a do bazy. Struktura zdefiniowanych składników zostaje ukryta przed użytkownikiem Excel’a, który identyfikuje dany składnik jedynie po kodzie i nazwie. Ze względu na wymagany szybki dostęp do danych znaczna część składników budowana jest w oparciu o struktury ProInfo-Star.

Asystent służy do projektowania i pobierania danych do arkusza. Asystent programu ProInfo-Excel umożliwia powiązanie zdefiniowanych składników z komórkami arkusza. Wstawione składniki prezentowane są w arkuszu kalkulacyjnym jako zwykłe formuły. Umożliwia to dowolną manipulację nimi, użycie ich w innych formułach, w tabelach, lub jako dane źródłowe dla wykresu, czy modułu Microsoft Map. Bogata funkcjonalność oraz możliwości analityczne programu Excel zostają zachowane. Zaprojektowany arkusz zostaje zapisany w bazie i udostępniony określonym użytkownikom wraz z odpowiednimi prawami dostępu. Drugą funkcją Asystenta jest selekcja i pobieranie danych do systemu. Użytkownik określa jakie dane zostaną pobrane do arkusza. Warunki selekcji są uzależnione od typu wstawionych do arkusza składników. Selekcja umożliwia dokładny wybór danych, tym samym stwarza warunki zaprojektowania uniwersalnych arkuszy. Dostępne wartości można wybierać z dynamicznie budowanych ekranów podpowiedzi.

Moduł Architekt działa pod kontrolą systemu Unix/Linux, natomiast Asystent działa w środowisku MS-Windows i zbudowany jest w oparciu o technologię Microsoft Visual Basic, co pozwala na pełną integrację z środowiskiem MS Office.

ProInfo-Excel do połączenia z bazą może korzystać ze źródła ODBC, lub sterownika OLE DB. Może pracować zarówno w architekturze dwu- jak i trójwarstwowej.

ProInfo-Excel jest w szczególności użyteczny dla analityków, pracowników działów controllingu i marketingu firmy. Możliwość utworzenia elastycznych arkuszy budżetowych oraz stworzenia mechanizmów regresji i symulacji odpowiadających na pytania „co-jeśli” sprawia, że ProInfo-Excel doskonale nadaje się do budowy systemu controllingu w firmie. Innym, bardzo ważnym aspektem jest powiązanie systemu z arkuszem kalkulacyjnym w sposób unikalny i niedostępny w innych narzędziach.

Prezentowane produkty to tanie i nieskomplikowane narzędzia. W opinii użytkowników są łatwe w użytkowaniu i przynoszą firmom wymierne korzyści. Dzięki ich zastosowaniu dostęp do informacji staje się łatwiejszy i szybszy. Cały zestaw stanowi doskonałe uzupełnienie istniejących rozwiązań informatycznych działających w firmach w oparciu o bazę danych Informix.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij