O nas Kontakt
Loading images...
ProSerwis B2B

System ProSerwis B2B jest innowacyjnym rozwiązaniem IT automatyzującym wymianę i przetwarzanie danych drogą elektroniczną. ProSerwis B2B jest produktem służącym do obsługi zgłaszania błędów i modyfikacji występujących w aplikacjach pod kątem specyficznych wymagań użytkownika. ProSerwis B2B jest również dedykowanym oprogramowaniem usprawniającym realizacje złożonych projektów informatycznych przez niezależne podmioty. Jego użycie w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza komunikację pomiędzy użytkownikami i autorami nowo wdrażanej, lub już działającej aplikacji. Administracja i praca z systemem realizowana jest poprzez przeglądarkę internetową, co pozwala na znaczne uproszczenie wszelkich obsługiwanych w nim procesów.

Wdrożenie systemu ProSerwis B2B przyniesie istotne usprawnienia następujących procesów:

  • obsługi zgłoszeń (błędów i modyfikacji w systemach IT),
  • zarządzania jakością realizowanych zgłoszeń,
  • doskonalenia i kwalifikacji wykonawców (podwykonawców),
  • udostępniania dokumentacji związanej z dostawcami i ich systemami IT,
  • definiowania i dokumentowania podstawowych wymagań do projektu zdefiniowanych przez klienta, oraz określania wymagań szczegółowych w tym:
  • identyfikacji problemów powstałych w trakcie realizacji projektu, testowania i zatwierdzania kolejnych etapów projektu,
  • generowania i przekazywania dokumentacji biznesowej i technicznej projektu.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć wszystkie działania składające się na realizację zgłoszenia. Cały proces został podzielony na trzy główne etapy:

  • Wprowadzenie zgłoszenia. Na tym etapie osoba zgłaszająca wprowadza do systemu tytuł i treść zgłoszenia (status „wprowadzone”).
  • Zatwierdzanie. Ten etap realizowany jest przez koordynatorów, którzy po analizie zgłoszenia kierują je do realizacji, do uzupełnienia przez zgłaszającego lub ponownie do realizacji, jeśli wymagane jest uzupełnienie działań wykonawcy (status: „Zatwierdzone”, „Do uzupełnienia przez zgłaszającego”, „Ponownie do realizacji”)
  • Realizacja. Na tym etapie zgłoszenie jest realizowane przez konsultantów firmy wyznaczonej przez koordynatora do jego wykonania (status: „W trakcie realizacji”, „Zrealizowane”)

Na każdym etapie istnieje możliwość obserwowania wybranych zgłoszeń oraz analizy listy ostatnio oglądanych zgłoszeń. W związku z dużą ilością danych prezentowanych na ekranie, każdy użytkownik ma możliwość tworzenia własnych filtrów umożliwiających selekcję prezentowanych danych do obszaru jego zainteresowania. System pozwala także na dodawanie do zgłoszeń własnych komentarzy, wprowadzanie załączników w formie plików oraz tworzenie notatek technicznych.

Rozbudowany moduł raportowania pozwala na uzyskanie wieloprzekrojowych raportów i zestawień umożliwiających przegląd działania systemu i uzyskanie informacji statystycznych. Zbudowano również mechanizm wyszukiwania zgłoszeń w wielu przekrojach, co pozwala na łatwą i sprawną obsługę dużej ilości zgłoszeń w różnych zakresach tematycznych. Dla potrzeb zaawansowanych użytkowników stworzono moduł umożliwiający budowanie prostych zapytań do bazy danych zgłoszeń.

System charakteryzuje się łatwą konfiguracją, co pozwala na szybkie jego wdrożenie i przystosowanie do struktury organizacyjnej klienta.

Duży nacisk położono na bezpieczeństwo. Każdy użytkownik systemu posiada unikalny login i hasło. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych poprzez bezpieczny protokół SSL. W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami zaangażowanymi w dane zgłoszenie, każdy użytkownik identyfikowany jest w systemie przy użyciu adresu e-mail, każde konto posiada również informację o numerze telefonu. Na każdym etapie zmiany statusu zgłoszenia do osób zaangażowanych w proces zgłaszania i realizacji wysyłane mogą być informacje o aktualnym statusie zgłoszenia i jego zawartości za pomocą poczty elektronicznej. Upraszcza to w znacznym stopniu i przyspiesza podejmowanie decyzji i realizację zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System działa na dedykowanym sprzęcie i oprogramowaniu systemowym administrowanym przez Pro-Holding.

Tablica_UE

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij