+48 12 430 48 39

IBM Information Server Datastage

IBM Datastage

Zdobycie przewagi konkurencyjnej staje się głównym celem nowoczesnej firmy prowadzącym do uzyskania stabilnej pozycji na rynku i wzrostu jej konkurencyjności. Kluczowa w tym temacie jest informacja stanowiąca podstawę podejmowania trafnych decyzji, jak również przeprowadzania wnikliwych analiz w przedsiębiorstwie. Coraz bardziej istotne staje się pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji, tak aby osiągnąć cele wyznaczone przez Zarząd firmy. Rozwój technologii informatycznych i zwiększenie dostępnych źródeł danych sprawia, że menedżerowie i specjaliści z zakresu zarządzania firmą muszą mieć dostęp do coraz większej ilości danych koniecznych do efektywnego zarządzania firmą. Budowa sprawnie działającego i niezawodnego systemu zarządzania informacją w firmie jest kluczowym zadaniem działów IT. System taki powinien pracować w oparciu o solidnie zaprojektowaną i zasilaną bazę hurtowni danych. Należy pamiętać, że system taki powinien odpowiadać specyfice firmy, a także być dostosowany w jak najlepszym stopniu do wymagań jej kadry zarządzającej. Stąd budowa takie systemu wymaga nie tylko wydajnych i elastycznych narzędzi informatycznych, lecz także wykwalifikowanego zespołu specjalistów wspomagającego proces projektowania, wdrażania i eksploatacji.

Nowoczesne i elastyczne narzędzia informatyczne wspomagają budowę korporacyjnej hurtowni danych, znacznie skracając czas trwania projektu i upraszczając jego realizację. Liderem na rynku w tym zakresie jest oprogramowanie firmy IBM – IBM Information Server (IBM DataStage). Narzędzie IBM Datastage pozwala na definicję przepływów danych zasilających korporacyjną hurtownię danych. Duża ilość komponentów pozwala na modyfikację i integrację danych z wielu źródeł i udostepnienie ich w jednolity sposób w formie pozwalającej na budowę wydajnego systemu raportowania dla menedżerów firmy. Wykorzystanie środowiska graficznego do definicji i administracji procesem zasilania hurtowni danych pozwala na łatwe przejęcie tego zadania przez administratorów klienta. Wszystkie informacje o przesyłanych danych, ich pochodzeniu i realizowanych transformacjach składowane są w skonsolidowanej bazie metadanych dostępnej dla użytkowników systemu. Dzięki temu menedżerowie mogą pozyskać nie tylko informację o samych danych, lecz także o źródle ich pochodzenia.

Podstawowe cechy narzędzia IBM DataStage obejmują:

Narzędzie IBM DataStage jest ciągle rozbudowywane i rozszerzane zarówno o nowe źródła danych jak i o nowe możliwości transformacji danych. Dostępne jest ono zarówno w wersji „on-premise” jak i w chmurze na platformie IBM Cloud Pak for Data. Funkcjonalność IBM DataStage pozwala na wykorzystanie go nie tylko do budowy klasycznej hurtowni danych, ale też do budowy jeziora danych przechowującego ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane związane z działalnością firmy. W najnowszej wersji IBM Information Server wspiera aktualne wersje oprogramowania do zarządzania danymi Big Data (np. Hadoop). Ciągły rozwój i modyfikacja narzędzia daje pewność, że inwestycja w jego zakup będzie przynosić zyski dla firmy bez względu na zmianę technologii przechowywania i składowania informacji analitycznej.