+48 12 430 48 39

IBM Informix Dynamic Server 14.10

BM Informix

Informix Dynamic Server jest najpotężniejszym wielowątkowym, transakcyjnym serwerem bazodanowym na rynku. Jest idealny dla wszystkich baz danych, niezależnie od rozmiaru i rodzaju obsługiwanych danych. Jako komponent IBM Informix Internet Foundation, IBM Informix Dynamic Server zapewnia wysoką skalowalność aplikacji, możliwość zarządzania danymi i wysoką wydajność rozwiązań internetowych. Produkt zapewnia sprawdzone możliwości transakcji, równocześnie dostarczając wszystko, co najlepsze z technologii objektowo-relacyjnej.


IBM Informix Dynamic Server zapewnia:


IBM Informix Dynamic Server jest prosty w obsłudze i niezawodny w dużych środowiskach transakcyjnych. IBM IDS to równie najlepszy punkt wyjścia do tworzenia środowisk wykorzystujących wyrafinowane aplikacje internetowe. Dla wersji Informix 14.10 na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność dla zastosowań analitycznych dzięki wykorzystaniu Informix Warehouse Accelerator (opcja), która zawiera szczególnie przydatne funkcjonalności (trickle feeds, automatic mart refreshes, expanded join capabilities). Także nowo zaprezentowany panel administracyjny – InformixHQ – dzięki któremu przegląd pracy instancji stanie się znacznie prostszy.

Opcjonalny moduł Informix Warehouse Accelerator (IWA), wykorzystuje kolumnowy sposób przechowywania i dostępu do danych składowanych w pamięci (data in-memory). Jest to istotna różnica w stosunku do tradycyjnego, wierszowego zapisu danych stosowanego w większość serwerów baz danych. Dane są dodatkowo kompresowane w pamięci, co jeszcze wzmacnia wydajność przetwarzania. Takie rozwiązanie umożliwia, w hurtowniach opartych o rozwiązania Informix’a, zapewnienie czasów odpowiedzi, które są setki razy krótsze niż dla tradycyjnych systemów. W przypadku, gdy mamy rozbudowany system OLTP wystarczy udostępnić IWA tylko dla hurtowni danych (lub wybranych datamart’ów), co znacznie ogranicza koszty rozwiązania. Na szczególną uwagę zasługuje sposób działania polegający na tym, że zapytania do serwera hurtowni danych zostają automatycznie przekierowane do IWA tylko dla wybranych struktur. Pozostałe dane są pobierane z tabel o strukturze wierszowej z dysku twardego. Technologia ta dostępna jest w dwóch wersjach: Informix Advanced Enterprise Edition bez żadnych ograniczeń oraz Informix Advanced Workgroup Edition, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw lub partnerów, którzy chcą zapewnić najlepsze w swojej klasie rozwiązania pod klucz. Informix Advanced Enterprise Edition może być stosowany w połączeniu z innymi technologiami jak H/A clustering, Informix Flexible Grid, spatial analysis.

Niezależnie od zastosowanej edycji, wszystkie wersje serwera Informix bazują na pełnej dynamicznie skalowalnej architekturze (DSA) którą cechuje niezrównana wydajność, niezawodność, łatwość obsługi i dostępność.