+48 12 430 48 39

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Pro-Holding Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 47D/LUB4, identyfikująca się numerem NIP: 677-006-12-94, REGON: 221807349, zwana w dalszej części dokumentu Pro-Holding.

Informujemy, iż dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Pro-Holding gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania tych danych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnej strony internetowej.

Pro-Holding gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP, jednakże nie wykorzystuje takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia tych informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Pro-Holding nie gromadzi żadnych dodatkowych informacji poza opisanymi powyżej. Odwiedzający pozostając na stronie akceptują gromadzenie statystyk odwiedzin.

Statystyki odwiedzin

Pro-Holding może gromadzić statystyki dotyczące zachowań osób odwiedzających strony internetowe w celu optymalizacji witryny www. Statystyki wykorzystywane są wyłącznie na własny użytek i nie są ujawniane stronom trzecim.

Ciasteczka (ang. cookies)

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Jest to mechanizm powszechnie znany i stosowany w celu zapewnienia wygody przeglądania stron www. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Każde ciasteczko ma określony swój czas życia. Po tym okresie jest automatycznie usuwane z przeglądarki. Informacje prywatne, takie jak parametry logowania, czy aktywność sesjii zazwyczaj mają krótki czas życia – od kilku do kilkunastu minut. Inne mniej istotne dane są zazwyczaj przechowywane przez kilka dni.

W każdej przeglądarce internetowej domyślną opcją jest używanie ciasteczek. W dowolnym momencie osoba używająca przeglądarki może przejrzeć zawartość swoich ciasteczek (cookies) i jeśli zdecyduje, usunąć je.

Przetwarzanie danych osobowych.

Pro-Holding nie przechowuje żadnych danych osobowych (w tym wrażliwych) umożliwiających łatwą identyfikację odwiedzającego. Statystyki odwiedzin będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.

Dane osobowe, pozyskane np. w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z zapisami RODO. W każdym momencie osoba fizyczna, której dane są przetarzane ma prawo do :

Jeżeli masz podejrzenie, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Pro-Holding lub chcesz skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem rodo@proholding.com.pl lub bezpośrednio z pracownikami firmy, których dane kontaktowe znajdziesz w zakładce “Kontakt”.

Pro-Holding zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych.

Pro-Holding po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.