+48 12 430 48 39

ProInfo - własne narzędzie ETL

ProInfo to pakiet wspomagający analizę danych. Składa się z trzech elementów :

Systemy transakcyjne są źródłem cennych danych, jeżeli potrafimy je we właściwy sposób wykorzystać. Hurtownie danych to rozwiązanie idealne, lecz kosztowne i nie zawsze konieczne w przypadku mniejszych instalacji. Budowa tematycznych hurtowni (data-mart’ów) może przynieść również pożądane wymierne efekty, zwłaszcza jeżeli można je wykonać szybko i przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków finansowych. Może również stanowić pierwszy krok w budowie systemu informowania kierownictwa w firmie. Jednak w obu wymienionych wyżej rozwiązaniach najtrudniejszym i pochłaniającym najwięcej czasu jest etap porządkowania i integracji danych. W tym celu powstało ProInfo-Star, narzędzie do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych, idealnie nadające się do wykorzystania w jednorodnym środowisku systemu zarządzania bazą danych Informix. ProInfo-Star to łatwa w użyciu i administrowaniu aplikacja do zastosowań zarówno dla małych jak i dużych implementacji tematycznych hurtowni danych. Została wykonana w technologii oferowanej przez firmę Informix Software. Działa pod kontrolą systemu operacyjnego Unix i może współpracować z dostępnymi motorami bazy danych Informix od Standard Engine po Informix Foundation 2000.

Nowa wersja oprogramowania o nazwie ProInfo-Star.Net jest realizowana przy pomocy środowiska Micorsoft.NET i obsługiwać będzie platformę MS Windows. Oprogramowanie pracować będzie w architekturze klient-serwer. Wykorzystanie środowiska Microsoft umożliwi współpracę oprogramowania z innym motorami baz danych w tym w szczególności z bazami: MS SQL Server 2016. Dotychczasowa funkcjonalność dotycząca przetwarzania i modyfikacji danych zostanie w pełni zachowana. Graficzny interfejs aplikacji umożliwi łatwiejsze, intuicyjne definiowanie procesów pobierania i transformacji danych. Wykorzystanie technologii ODBC i OLEDB pozwoli na efektywne wykonywania tych zadań.