+48 12 430 48 39

System ProSerwis B2B

Proserwis-b2b

System ProSerwis B2B jest innowacyjnym rozwiązaniem IT automatyzującym wymianę i przetwarzanie danych drogą elektroniczną. ProSerwis B2B jest produktem służącym do obsługi zgłaszania błędów i modyfikacji występujących w aplikacjach pod kątem specyficznych wymagań użytkownika. ProSerwis B2B jest również dedykowanym oprogramowaniem usprawniającym realizacje złożonych projektów informatycznych przez niezależne podmioty. Jego użycie w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza komunikację pomiędzy użytkownikami i autorami nowo wdrażanej, lub już działającej aplikacji. Administracja i praca z systemem realizowana jest poprzez przeglądarkę internetową, co pozwala na znaczne uproszczenie wszelkich obsługiwanych w nim procesów.

Wdrożenie systemu ProSerwis B2B przyniesie istotne usprawnienia następujących procesów:

System został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć wszystkie działania składające się na realizację zgłoszenia. Cały proces został podzielony na trzy główne etapy:

Na każdym etapie istnieje możliwość obserwowania wybranych zgłoszeń oraz analizy listy ostatnio oglądanych zgłoszeń. W związku z dużą ilością danych prezentowanych na ekranie, każdy użytkownik ma możliwość tworzenia własnych filtrów umożliwiających selekcję prezentowanych danych do obszaru jego zainteresowania. System pozwala także na dodawanie do zgłoszeń własnych komentarzy, wprowadzanie załączników w formie plików oraz tworzenie notatek technicznych.

Rozbudowany moduł raportowania pozwala na uzyskanie wieloprzekrojowych raportów i zestawień umożliwiających przegląd działania systemu i uzyskanie informacji statystycznych. Zbudowano również mechanizm wyszukiwania zgłoszeń w wielu przekrojach, co pozwala na łatwą i sprawną obsługę dużej ilości zgłoszeń w różnych zakresach tematycznych. Dla potrzeb zaawansowanych użytkowników stworzono moduł umożliwiający budowanie prostych zapytań do bazy danych zgłoszeń.

System charakteryzuje się łatwą konfiguracją, co pozwala na szybkie jego wdrożenie i przystosowanie do struktury organizacyjnej klienta.Duży nacisk położono na bezpieczeństwo. Każdy użytkownik systemu posiada unikalny login i hasło. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych poprzez bezpieczny protokół SSL. W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami zaangażowanymi w dane zgłoszenie, każdy użytkownik identyfikowany jest w systemie przy użyciu adresu e-mail, każde konto posiada również informację o numerze telefonu. Na każdym etapie zmiany statusu zgłoszenia do osób zaangażowanych w proces zgłaszania i realizacji wysyłane mogą być informacje o aktualnym statusie zgłoszenia i jego zawartości za pomocą poczty elektronicznej. Upraszcza to w znacznym stopniu i przyspiesza podejmowanie decyzji i realizację zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System działa na dedykowanym sprzęcie i oprogramowaniu systemowym administrowanym przez Pro-Holding.