+48 12 430 48 39

SAP Analytics Cloud

BM Informix

Dzisiejsze systemy BI już dawno przestały jedynie pozwalać na opisywanie danych historycznych i stanu aktualnego (What happen?). Szeroko rozpowszechnione hurtownie i jeziora danych pozwalają na dogłębne analizowanie danych w różnych przekrojach i na wybranych poziomach hierarchii odpowiadając na pytanie o przyczyny zdarzeń biznesowych (Why did it happen?). Kolejnym krokiem jest wzmocnienie analizy o przewidywanie przyszłości. System BI nie tylko analizuje dane z przeszłości i teraźniejszości, ale na podstawie tych danych pozwala na budowanie modelu predykcyjnego do przewidywania przyszłości (What will happen?). Dlaczego nie iść dalej? Stąd już blisko do zaprzęgnięcia do pracy sztucznej inteligencji i odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby osiągnąć odpowiedni efekt w przyszłości (How can we make it happen?). Ewolucję systemów BI przedstawia schemat zaproponowany przez firmę Gartner.


Firma SAP jako jeden z pretendentów do bycia liderem rynku odpowiada na te trendy dostarczając użytkownikom narzędzie SAP Analytics Cloud. SAC jest to platforma Business Intelligence (BI) oferowana w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS) w chmurze publicznej i w chmurze prywatnej.


Rozwiązanie SAP Analytics Cloud łączy funkcje BI, analiz predykcyjnych oraz planowania w jednym, prostym w obsłudze i intuicyjnym środowisku analitycznym. Wykorzystanie analiz BI jest dostępne dla każdego użytkownika systemu, co lokuje SAC w grupie narzędzi samoobsługowych (Self-Service Reporting) i spełnia postulaty modnego aktualnie trendu upowszechnienia dostępu do danych (data democracy). Oparcie środowiska na platformie SAP Cloud z super-wydajną bazą danych HANA pozwala na szybki dostęp do danych.


Same dane mogą pojawia się w SAC z dwóch rodzajów źródeł:

W obu przypadkach dostęp do danych realizowany jest poprzez model danych działający na tej samej zasadzie.
Dodatkowo istnieje możliwość łączenia danych w celu uzyskania optymalnego wyniku. Prezentacja danych jest możliwa dzięki szerokiej grupie elementów graficznych, tabel i map opartych na danych geograficznych. W przypadku braku odpowiedniego sposobu wizualizacji istnieje możliwość dopisania go przy pomocy języka JavaScript lub języka R i osadzenia w budowanym kokpicie danych.


To co wyróżnia SAC na tle innych narzędzi to jednak rozbudowane narzędzia z dziedziny AI.
Należą do innych:

Dodatkowym bonusem zawartym w licencji SAC [sic!] jest możliwość analiz predykcyjnych danych zgromadzonych w modelach składowanych na platformie.W ramach usług predykcyjnych SAC oferuje użytkownikom trzy typy modeli:

Oceniając funkcjonalności SAC w zakresie predykcji danych, można stwierdzić, że ich głównym atutem jest prostota obsługi, która pozwoli wykonać złożoną analizę bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy statystycznej.


Pro-Holding i SAP: