+48 12 430 48 39

SILP - System Informatyczny Lasów Państwowych

System SILP

System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP) jest zintegrowanym i wysoko specjalizowanym systemem informatycznym klasy ERP zorganizowanym modułowo, który obejmuje wszystkie obszary zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (LP).System ten jest wykorzystywany przez ok. 20 000 użytkowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP tj. w ok. 5500 leśnictwach, 430 nadleśnictwach, 15 zakładach regionalnych, 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) oraz 8 zakładach o zasięgu krajowym. Mimo wielkiego rozproszenia (obszar całego kraju), wszystkie jednostki LP korzystają z jednolitego oprogramowania i baz danych osadzonych na serwerach w jednym centrum przetwarzania danych.

Zaimplementowane procesy biznesowe, skomplikowane powiązania i unikalne rozwiązania sprawiają, że SILP jest produktem o wyrafinowanej strukturze, dedykowanym wyłącznie na potrzeby LP.

Od ponad 20 lat SILP, a w szczególności system LAS jest utrzymywany i rozwijany przez naszą firmę we współpracy z innymi firmami. Większość modułów i elementów systemu została zaprojektowana i zbudowana przez pracowników naszej firmy.

Cechą odróżniającą SILP od innych funkcjonujących na rynku systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, jest powiązanie go ze specyficznymi zasobami opisującymi lasy i grunty znajdujące się w zarządzie LP, dzięki którym możliwe jest skuteczne zarządzanie posiadanym inwentarzem. Wszelkie zdarzenia gospodarcze wykonane w terenie, jak na przykład pozyskanie drewna, prace związane z odnowieniami i zalesieniami, itp., są rejestrowane przez użytkowników w dokumentach źródłowych, które aktualizują opis taksacyjny zawierający informację o stanie lasu (rodzaj drzewostanu, masa drewna itp.), a także są źródłem informacji w całym systemie.

Poniżej wymieniono najważniejsze elementy SILP